Φυσικό Αέριο

- Μονάδες Αερίων - Οικιακές Κουζίνες Εστίες - Επαγγελματικός Εξοπλισμός
Το Φυσικό Αέριο είναι αέριο μίγμα υδρογονανθράκων. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο.
Χημική σύσταση

Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο.

Ιδιότητες

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας ή το λάδι, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει, για παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας.

Χρήσεις

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται με αρκετούς τρόπους:
- Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.)
- Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου.
- Ως καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα)
Τα στάδια κατασκευής ενός δικτύου φυσικού αερίου είναι:
Υποβολή αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στην εταιρία παροχής αερίου.
Τοποθέτηση μετρητή από την εταιρία παροχής αερίου.
Εκπόνηση μελέτης η οποία υποβάλλεται και εγκρίνεται από την εταιρία παροχής αερίου.
Κατασκευή του : α) δικτύου σωληνώσεων από συνεργείο με τεχνίτες που έχουν ειδική άδεια για κατασκευές αερίου, β) κατασκευή καμινάδων και καπναγωγών, γ) ανοιγμάτων αερισμού δ) τοποθέτηση - σύνδεση συσκευών αερίου. Γενικά κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε όλα όσα προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη αερίου.

Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου έναντι στεγανότητας και αντοχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Υποβολή τεχνικού υπομνήματος και πιστοποιητικών στην εταιρία παροχής αερίου.
Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου και εφαρμογής εγκεκριμένης μελέτης από την εταιρία παροχής αερίου και αποσφράγιση μετρητή εάν το δίκτυο είναι εντάξει.
Άναμμα και ρύθμιση των συσκευών αερίου από αδειούχο καυστηρατζή με άδεια φυσικού αερίου. Σύνταξη φύλλου ελέγχου για τις συσκευές που απαιτείται και υποβολή στη εταιρία παροχής αερίου.
Στην περίπτωση που πρόκειται για δίκτυο φυσικού αερίου νέας οικοδομ'ης που απαιτείται να κατασκευασθεί από την οικοδομική άδεια αυτής, αλλά δεν υπάρχει ενεργό δίκτυο αερίου για άμεση τροφοδότηση τότε:
- δεν υλοποιούνται τα στάδια 1,2 και 8 που αναφέραμε πριν.
- στο στάδιο 4 δεν τοποθετούμε και δεν συνδέουμε τις προβλεπόμενες συσκευές αερίου.
- στο στάδιο 7 η εταιρία παροχής αερίου δεν αποσφραγίζει μετρητή εάν έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη μελέτη αλλά μας χορηγεί βεβαίωση κατασκευής η οποία πρέπει να υποβληθεί στην πολεοδομία για την τροφοδότηση της οικοδομής με ρεύμα από την ΔΕΗ.

Τα μέτρα ασφαλείας έναντι διαρροών φυσικού αερίου είναι:

- τοποθέτηση ανιχνευτών αερίου
- σειρήνες συναγερμού (σε περίπτωση κεντρικού συστήματος ανίχνευσης μεγάλης εγκατάστασης)
- ηλεκτροβαλβίδες
- κατάργηση κεντρικού λέβητα και χώρου λεβητοστάσιου - δεξαμενής καυσίμων
- λειτουργία της θέρμανσης της ιδιοκτησίας ανάλογα με την επιθυμία του κάθε ιδιοκτήτη.
-κατάργηση κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης. Ο κάθε ιδιοκτήτης πληρώνει ανεξάρτητα και απευθείας στην εταιρία παροχής αερίου.
- οικονομικότερη λειτουργία από σύστημα κεντρικού λέβητα.
- δυνατότητα παραγωγής ζεστών νερών χρήσης ανά ιδιοκτησία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Energas Group?

Καλέστε στο 2310.486.684