Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΕΛΕΓΞΤΕ - ΔΗΛΩΣΤΕ - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΤΕ την ακίνητη περιουσία σας

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυθαιρέτων ορίζεται στις 14/09/2012 και τακτοποιεί αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες έχουν κατασκευαστεί / εγκατασταθεί έως τις 28/07/2011.

Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου γίνεται σε 2 φάσεις:

Α' ΦΑΣΗ (ΛΗΞΗ Α' ΦΑΣΗΣ 14/09/2012)

- Ραντεβού στο ακίνητο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων ακινήτου
- Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος τακτοποίησης
- Παράδοση αιτήσεων / υπεύθυνων δηλώσεων στον ιδιοκτήτη
- Έκδοση παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής που πρέπει να πληρωθεί έως 14/09/2012 από τον ενδιαφερόμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα.
- Μία μέρα μετά την πληρωμή του παραβόλου, επιλογή του τρόπου εξόφλησης (εφάπαξ με έκπτωση 20%, 15 τριμηνιαίες δόσεις, 45 μηνιαίες δόσεις).
Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής των δόσεων του προστίμου.

Β' ΦΑΣΗ (ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ)

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται:
- Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
- Δημιουργία & Επισύναψη Νέων Σχεδίων (όπου αυτά απαιτούνται από το Ν.4014/11)
- Επισύναψη Λοιπών Δικαιολογητικών
- Σύνδεση με Κοινοφελή Δίκτυα
- Καταβολή Λοιπών Δόσεων
- Σύσταση Εμπράγματου Δικαιώματος

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Energas Group?

Καλέστε στο 2310.486.684